Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

24119 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Nærøyfjorden landskapsvernområde - vegutbetring med sprengsteinsmasser på fv. 241 Bakkavegen Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 27.02.2018 Verneområder
Nærøyfjorden landskapsvernområde - plassering av utstyrskasse på Flenjabøen og transport i samband med tiltaket Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 27.02.2018 Verneområder
Jotunheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel - 2018 - Snøskutertransport i samband med vedlikehald av brygge ved Memurubu - Gjendebåten Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 27.02.2018 Verneområder
Naustdal-Gjenegdal LVO - Løyve til snøskutertransport til Vardevatnet Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 27.02.2018 Verneområder
Motorferdselløyve til Belebotn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 27.02.2018 Verneområder
Søknad om ombygging av fritidsbolig Tromøy Kirkevei 320 - 216 23 - Arendal kommune- Raet nasjonalpark Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 27.02.2018 Verneområder
Søknad om kyststi i Raet nasjonalpark og Søm LVO i Grimstad kommune- tillatelse Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 27.02.2018 Verneområder
Søknad om båtrace i Arendal - Raet nasjonalpark - tillatelse Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 27.02.2018 Verneområder
Søknad om dispensasjon for hogst på eiendom 64/6 i Maridalen landskapsvernområde, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 27.02.2018 Verneområder
Tillatelse til rydding og merking av stier i Budeiberget naturreservat Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 27.02.2018 Verneområder
Eksport