Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

27303 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Søknad om tillatelse til hogst/rydding av vegetasjon og vedlikeholdsarbeid på bygninger på Spålsetra samt motorisert ferdsel for å transportere materialer i Spålen-Katnosa naturreservat. Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 12.07.2017 Verneområder
Avslag på søknad om sykling på spesifiserte stier i Spålen-Katnosa naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 12.07.2017 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Stor-Elvdal, Øyer og Ringebu kommuner Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 12.07.2017 Rovvilt
Tillegg til søknad - Skaupsjøen / Hardangerjøkulen Landskapsvernområde - Lettgrinder på mindre områder for å stenge av CWD smittefarlig område Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 12.07.2017 Verneområder
Utsetting av lutzgran til juletreproduksjon på 76/8 i Vestvågøy, tillatelse Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 11.07.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Vedtak om tillatelse til innførsel etter forskrift om fremmede organismer av import av en rekke fuglearter til oppdrett/avl av burfugl Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.07.2017 Fremmede organismer
Avgjerd i klagesak - løyve til å byggje ny sjølvbeteningshytte på Sunndalssetra
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.07.2017 Verneområder
Oppføring av DNT- hytte, omgjøring
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.07.2017 Verneområder
Nærøyfjorden landskapsvernområde - dispensasjon til inngjerding av salteplassar for å hindre spreiing av skrantesjuke (CWD) Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 11.07.2017 Verneområder
Skardsfjella og hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til transport med traktor og henger til Nedre Hyllingsvollen Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 11.07.2017 Verneområder
Eksport