Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

28644 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - 2022 - takrestaurering og fasadeendring - Svartdalsbua - Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Enkel søknad Reinsvassbu - Eikesdalsvatnet LVO - DNT Romsdal Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Åmotan-Grøvudalen LVO - barmark - Prestsetra Nedre Grødalen gbnr 37_1 - Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - uke 26 - barmark - overvåking av rovfugl og våtmarksfugl - Miljøfaglig utredning Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - snødekt mark - minigraver med gummibelter - utbedring av grøft ved naust i Fundin Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - barmark - transport av utstyr og personell - innmåling av steinalderboplasser - Orkedalsvegen inn til aalbusetra gbnr 356_1 - Trøndelag fylkeskommune Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Fokstua LVO - dispensasjon - ny adkomst til seterkve - gbnr. 22_4 - Joramo Bygdealmenning Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Motorferdsel traktor, utvida periode, reparasjon stølshus, skjøtsel, næring - Nærøyfjorden landskapsvernområde, Hjølmo, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 28.06.2022 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Vassete - støl til Nedbergo, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 28.06.2022 Verneområder
Motorferdsel helikoptertransport proviant og utstyr, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Håvasete, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 28.06.2022 Verneområder
Eksport