Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

24117 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til å felle jerv i Engerdal kommune i rovviltregion 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.04.2021 Rovvilt
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Håvasete, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 19.04.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Romsdalen LVO - motorferdsel - snødekt mark - Kabben Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 19.04.2021 Verneområder
Tillatelse til restaurering av uthus, samt motorferdsel, for transport av material til samme prosjekt. Statskogs uthus ved inngangen til Anjavassdalen, Øvre Dividal nasjonalpark. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 19.04.2021 Verneområder
Dispensasjon til sanking av egg fra gråmåke, svartbak og grågås 2021 i Øksningen naturreservat - Frosta Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.04.2021 Verneområder
Dispensasjon til sanking av egg av grågås 2021 i Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde Frosta Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.04.2021 Verneområder
Dispensasjon til å plukke egg av grågås i Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde Frosta Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.04.2021 Verneområder
Dispensasjon til sanking av egg fra grågås i Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.04.2021 Verneområder
Transport med ATV til Budalsvika og reparasjon av vei i Lundsneset naturreservat, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 19.04.2021 Verneområder
Motorisert ferdsel for tilsyn med riksgrensen i Lundsneset naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 19.04.2021 Verneområder
Eksport