Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

27303 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag, Hatlem, Hyllestad 27/2 Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 09.02.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til planting av utanlandske treslag, Hatlem, Hyllestad 28/1 Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 09.02.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Motorferdsel Arvaslia naturreservat Snøskuter Sundvika - Pauluskøia i Arvaslia ADM-2016-27 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 08.02.2016 Verneområder
DV16-49 Tillatelse til transport med snøskuter til egne buer - Oppdal Bygdealmenning Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 08.02.2016 Verneområder
DV16-48 Tillatelse til transport med snøskuter til hytte 356/1/179 ved Snøfjellstjønna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 08.02.2016 Verneområder
Utvidelse av hytte i Brattefjell Vindeggen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.02.2016 Verneområder
LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV PROVIANT TIL HYTTE GNR. 157/1/10. Dispensasjon for 5 år. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 08.02.2016 Verneområder
Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel - 2016 - Bruk av snøskuter for uttransport av båt fra vatn nordøst for Torsvatn Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 08.02.2016 Verneområder
Reinheimen nasjonalpark - Bruk av snøskuter til transport av utstyr til hytte på Kvernåtjern Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 08.02.2016 Verneområder
62/1 I Lunner- Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 08.02.2016 Utvalgte naturtyper
Eksport