Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

25580 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Dispensasjon fra ferdselsforbud for besøkende i Nykan naturreservat, Røst kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 06.02.2014 Verneområder
Dispensasjon oppsetting gjerde beiting m.m. 5/1,7 Linemyra naturreservat, Time Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 06.02.2014 Verneområder
Granåsen naturreservat - oppføring av gapahuk - stadfesting av avslag Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.02.2014 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter - Siri-Anna og Bjørn Andersen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 06.02.2014 Verneområder
Motorferdsel til husvære i Sølen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Verneområdestyret for Sølen landskapsvernområde 06.02.2014 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til transport med snøscooter - Tone Gulowsen og Mathias Martinsen Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 06.02.2014 Verneområder
Dispensasjon for ferdsel i tilknytning til fyrbygningene på Hellersøya - Songvaar, Hellersøya og Kubbøya naturreservat Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 06.02.2014 Verneområder
Flytebrygge og benk i Øra naturreservat, delvis avslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 06.02.2014 Verneområder
Sørværet naturreservat i Askvoll - dispensasjon for lyngbrenning i 2014 Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 06.02.2014 Verneområder
Breheimen nasjonalpark - bruk av motorbåt på lundadalsvatnet - dispensasjon Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 05.02.2014 Verneområder
Eksport