Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

25769 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til motorferdsel i Gressholmen-Rambergøya naturreservat - Oslo kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 26.03.2020 Verneområder
Opprensking av grøft i Sandøysalta naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 26.03.2020 Verneområder
Klage på byggesak - Sandefjord - 422/204 Frederik Stangs gate 22 – dispensasjon - leilighetsbygg med tretten boenheter
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 26.03.2020 Utvalgte naturtyper
Avslag på søknad om unntak fra verneforskrift for Storemyr - Fagerbakke landskapsvernområde i Færder Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 26.03.2020 Verneområder
Nordre Isfjorden nasjonalpark - svar på søknad om drivstoffdepot - Kapp Nathorst Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 26.03.2020 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark - Snøscooter Befaring frivillig skogvern Djupdalen - Hommelberget Vera ADM-2020-72 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 25.03.2020 Verneområder
Utviding / endring av fasade på hytte i Breheimen nasjonalpark. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 25.03.2020 Verneområder
Beslutning om forsøk på ekstraordinært uttak av jerv i deler av Vefsn og Hemnes kommuner - forlengelse av virketid
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.03.2020 Rovvilt
Beslutning om uttak av yngling av jerv i Engerdal kommune - region 5 Hedmark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.03.2020 Rovvilt
Innvilget dispensasjon til bruk av snøscooter til frakt av utstyr og ved til hytte i Elvevolldalen, Lyngsalpan lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 25.03.2020 Verneområder
Eksport