Hopp til innholdet

Sak

Dispensasjon forskrift om fredning av truete arter myrsildre Alta

Vedtak

Dispensasjon til inngrep i myrsildrelokalitet