Hopp til innholdet

Sak

Dispensasjon forskrift om fredning av truete arter mjukt havfruegras Sandnes

Vedtak

Dispensasjon til inngrep i lokalitet med mjukt havfruegras