Hopp til innholdet

Sak

Skadefelling av bjørn Fosen

Vedtak

Iverksetting av fellingstillatelset for 1 bjørn - Indre Fosen, Verran og Åfjord kommune 15062018

 

Vedtak

Iverksetting av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i Indre Fosen kommune, samt deler av Verran og Inderøy kommuner 2018

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i Indre Fosen kommune 2018

 

Vedtak

Forlengelse av virketid for iverksatt fellingstillatelse på 1 bjørn - Indre Fosen, Inderøy og Verran kommuner

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i Indre Fosen kommune og deler av Inderøy og Verran kommuner

 

Vedtak

Forlengelse av virketid på iverksatt fellingstillatelse på 1 bjørn i Indre Fosen kommune samt deler av Inderøy og Verran kommuner 2018

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i Indre Fosen kommune og deler av Åfjord, Verran og Inderøy kommune

 

Vedtak

Utvidelse av fellingsområdet

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i hele Indre Fosen, Verran og Åfjord kommuner

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i Indre Fosen, Verran og Åfjord kommuner

 

Vedtak

Avslag på søknad om forlengelse av skadefelling av bjørn i august 2018

 

Vedtak

Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på bjørn i Indre Fosen, Åfjord og Verran kommuner

 

Vedtak

Fornyelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i Indre Fosen, Åfjord og Verran kommuner

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 bjørn i Indre Fosen Verran og Åfjord kommuner

 

Vedtak

Avgjørelse av klage på vedtak om skadefelling av bjørn i deler av Fosen

 

Vedtak

Avgjørelse av klage på avslag på søknad om forlengelse av skadefelling av bjørn i deler av Fosen