Hopp til innholdet

Sak

Kvote for lisensfelling på brunbjørn i 2018 - region 6, 7 og 8

Vedtak

Kvote for lisensfelling på brunbjørn i 2018 - region 6, 7 og 8

 

Vedtak

Utvidelse av kvote for lisensfelling av bjørn i region 6

 

Vedtak

Avgjørelse av klage på vedtak om lisensfelling av bjørn i regionene 6, 7 og 8 i 2018