Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Lågendeltaet naturreservat - Dispensasjon til grunnundersøkelser i forbindelse med planprosess omkring ny E6 Vingrom-Ensby

Vedtak

Lågendeltaet naturreservat - Ny forlengelse av tillatt periode for gjennomføring av grunnundersøkelser for utbygging av E6 - Nye Veier AS

 

Vedtak

Lågendeltaet naturreservat - Forundersøkelser for mulig ny E6 - Geoteknikk og naturmiljø - Norconsult

 

Vedtak

Avgjørelse i klagesak - klager på dispensasjon til gjennomføring av grunnundersøkelser for utbygging av E6 i Lågendeltaet naturreservat

 

Vedtak

Lågendeltaet naturreservat og inntilliggende vassdrag - Forundersøkelser for mulig ny E6 - Tilleggsutredninger fisk - Norconsult

 

Vedtak

Lågendeltaet naturreservat - Tillatelse til forundersøkelser for mulig ny E6 - Geotekniske og ingeniørgeologiske grunnundersøkelser

 

Vedtak

Lågendeltaet naturreservat - Dispensasjon til grunnundersøkelser i forbindelse med planprosess for ny E6 Vingrom-Ensby

 

Vedtak

Lågendeltaet naturreservat - Forlengelse av tillatt periode for gjennomføring av grunnundersøkelser for utbygging av E6 - Nye Veier AS

 

Vedtak

Avgjørelse i klagesak - geotekniske undersøkelser i Lågendeltaet naturreservat

 

Vedtak

Lågendeltaet naturreservat - Forlenging av tidligere dispensasjon til grunnundersøkelser