Hopp til innholdet

Sak

Dispensasjon fra forskrift om dragehode som prioritert art - Vegprosjekt på E16 mellom Einang og Ulnes - Statens vegvesen

Vedtak

Dispensasjon fra forskrift om dragehode som prioritert art - Vegprosjekt på E16 mellom Einang og Ulnes - Statens vegvesen