Hopp til innholdet

Sak

Tillatelse til innførsel av russels huggorm (Daboia Ruselii) og bushmaster (Lachesis melanocephala) til Opplev Tropisk, Den Lille Dyrehage v/Nils Harald Reiersen

Vedtak

Tillatelse til innførsel av russels huggorm (Daboia Ruselii) og bushmaster (Lachesis melanocephala) til Opplev Tropisk, Den Lille Dyrehage v/Nils Harald Reiersen