Hopp til innholdet

Sak

Innførsel til bruk i akvakultur - Ferskvannsorganismer - Benchmark Genetics Norway AS

Vedtak

Søknad om tillatelse etter forskrift om fremmede organismer 2020 - Innførsel til bruk i akvakultur - Ferskvannsorganismer