Hopp til innholdet

Sak

Dispensasjon til kantslått av dragehode

Vedtak

Vedtak om dispensasjon fra forskrift om dragehode (Dracocephalum ruyschiana) som prioritert art - kantslått