Hopp til innholdet

Sak

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i reinbeitedistrikt 14 A, Spiertagaisa

Vedtak

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i reinbeitedistrikt 14 A, Spiertagaisa