Hopp til innholdet

Sak

Søknader om uttak av bjørn - rovviltregion 5 - Svahken sijte

Vedtak

Avslag på søknad om forebyggende uttak av bjørn - rovviltregion 5 - Svahken sijte

 

Vedtak

Tillatelse til skadefelling av bjørn i Svahken sijte - rovviltregion 5 - Engerdal kommune

 

Vedtak

Avslag på søknader om felling av bjørn i Rendalen kommune - rovviltregion 5

 

Vedtak

Avgjørelse av klage på avslag på søknad om forebyggende uttak av bjørn i rovviltregion 5