Hopp til innholdet

Sak

Rovviltnemnda i region 6 - vedtak om kvote for betinget skadefelling på gaupe, jerv og ulv i 2021

Vedtak

Rovviltnemnda i region 6 - vedtak om kvote for betinget skadefelling på gaupe, jerv og ulv i 2021