Hopp til innholdet

Sak

Skadefellingstillatelse på gaupe i Beaski- Kvitberg- og Riidevarri-området i Kvænangen kommune

Vedtak

Skadefellingstillatelse på gaupe i Beaski- Kvitberg- og Riidevarri-området