Hopp til innholdet

Sak

Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - oppføring av tre bruer langs kjøretraseen inn til Harbakvollen

Vedtak

AU-2021-36 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - oppføring av tre bruer langs kjøretraseen inn til Harbakvollen