Hopp til innholdet

Sak

Tillatelse til bygging av 420 kV kraftledning Lyse-Fagrafjell

Vedtak

Anleggskonsesjon Lyse-Fagrafjell

Unntatt offentlighet
Referanse 200902400-530