Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - barmarkskjøring inn til Harbakvollen i forbindelse med utmarksbeite 2021 - Harbakvollen seterlag

Vedtak

ADM-2021-50 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - barmarkskjøring inn til Harbakvollen i forbindelse med utmarksbeite 2021 - Harbakvollen seterlag