Hopp til innholdet

Sak

Tømmerdrift - utvalgt naturtype - Malvik kommune

Vedtak

78/3 Tilbakemelding - meldeplikt for tiltak i utvalgt naturtype - slåttemark