Hopp til innholdet

Sak

Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2021-2022 i region 5/Hedmark

Vedtak

8/21 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2021-2022

 

Vedtak

Avgjørelse av klager over vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 5 i 2021-2022