Hopp til innholdet

Sak

Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn - Steinkjer - 17. juni 2021

Vedtak

Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn - Steinkjer - 17.juni 2021

 

Vedtak

Omgjør vedtak og gir skadefellingstillatelse på en (1) bjørn - Steinkjer - 24. juni 2021

 

Vedtak

Avgjørelse av klagesak - klager på vedtak som gjelder skadefelling av bjørn i region 6, 17. og 24. juni 2021