Hopp til innholdet

Sak

Innsamling av plantemateriale i Hemskilen naturreservat, Vikerøya landskapsvernområde og Vemannsås naturreservat

Vedtak

Innsamling av plantemateriale i Hemskilen naturreservat, Vikerøya landskapsvernområde og Vemannsås naturreservat, dispensasjon