Hopp til innholdet

Sak

Kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltsregion 6 Midt-Norge i 2022

Vedtak

Vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltsregion 6 Midt-Norge i 2022