Hopp til innholdet

Sak

Kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltsregion 6 Midt-Norge i 2022

Vedtak

Vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltsregion 6 Midt-Norge i 2022

 

Vedtak

Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 i 2022