Hopp til innholdet

Sak

Kvote for jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2022

Vedtak

Vedtak om kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2022