Hopp til innholdet

Sak

Avslag på søknad om forebyggende skadefelling av gaupe i reinbeitedistrikt 29 Seakkesnjarga

Vedtak

Avslag på søknad om forebyggende skadefelling av gaupe i reinbeitedistrikt 29 Seakkesnjarga