Hopp til innholdet

Sak

Tillatelse til restaurering av våtmarksområder

Vedtak

Tillatelse til restaurering av våtmarksområder i Storøykilen naturreservat i Bærum kommune