Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Klippeblåvinge - 89/2 - utfylling av skjellsand for bevaring av sjøfront

Vedtak

Tvedestrand - 89/2 - Svar på søknad om dispensasjon til etterfylling av skjellsand for vedlikehold av sjøfront - vurdering etter verneforskrift om klippeblåvinge som prioritert art

 

Vedtak

Tvedestrand - 89/2 - Svar på søknad om dispensasjon til etterfylling av skjellsand for vedlikehold av sjøfront - vurdering etter verneforskrift om klippeblåvinge som prioritert art