Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Tvedestrand - Rørkil - 89/9 - Svar på søknad om dispensasjon til utvidelse av eksisterende brygge

Vedtak

Tvedestrand - Rørkil - 89/9 - Svar på søknad om dispensasjon til utvidelse av eksisterende brygge - vurdering etter verneforskrift om klippeblåvinge som prioritert art