Hopp til innholdet

Sak

Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Åmotsdalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 2025 - snødekt mark - Snøfjellstjønnvegen 999

Vedtak

DNPS-DV 22-003 Tillatelse 2022 - 2025 - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP – Åmotsdalen LVO - snødekt mark - transport til Snøfjellstjønnvegen 999