Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Klippeblåvinge - Tvedestrand - Usnesveien 13 - 90/67 - oppføring av tilbygg til fritidsbolig

Vedtak

Tvedestrand - Usnesveien 13 - 90/67 - svar på søknad om dispensasjon til oppføring av tilbygg på fritidsbolig - vurdering etter forskrift om klippeblåvinge som prioritert art