Hopp til innholdet

Sak

Utsetting av utenlandske treslag - engelmannsgran og fjelledelgran til juletreproduksjon i Nesseby kommune

Vedtak

Svar på søknad om utsetting av engelmannsgran og fjelledelgran for juletreproduksjon på Varangerhalvøya