Hopp til innholdet

Sak

Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2022

Vedtak

Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2022

 

Vedtak

Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2022- utvidelse av kvote i rovviltregion 5.