Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Tillatelse til nydyrking av del av omsøkt areal på 30/49, Midthassel

Vedtak

Tillatelse til nydyrking av del av omsøkt areal på 30/49, Midthassel