Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Tillatelse til nydyrking av ca. 7 daa på 30/48, Midthassel

Vedtak

Tillatelse til nydyrking av ca. 7 daa på 30/48, Midthassel