Hopp til innholdet

Sak

Avslag på søknader om skadefelling av brunbjørn i Grane og Hattfjelldal kommuner 2022

Vedtak

Avslag på søknader om skadefelling av brunbjørn i Grane og Hattfjelldal kommuner 2022

 

Vedtak

Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om skadefelling av brunbjørn i rovviltregion 7

 

Vedtak

Beslutning om områdeavgrensning og varighet for tillatelse til skadefelling av bjørn i Nordland