Hopp til innholdet

Sak

Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2022/2023

Vedtak

Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2022/2023