Hopp til innholdet

Sak

Tillatelse til utplassering av lyttebokser, insektskamera og mistnett for flaggermus og fugl i Trolldalen, Nordre Pollen og Smihagen naturreservat

Vedtak

Tillatelse til utplassering av lyttebokser, insektskamera og mistnett for flaggermus og fugl i Trolldalen, Nordre Pollen og Smihagen naturreservat