Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Søknad om dispensasjon til hogst og tilføring av ny matjord på Gjettum gård gbnr, 87/2 i Kolsås-Dælivann landskapsvernområde

Vedtak

Søknad om dispensasjon til hogst og tilføring av ny matjord på Gjettum gård gbnr, 87/2 i Kolsås-Dælivann landskapsvernområde, tillatelse