Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Utsetting av utenlandske treslag til skogproduksjon– gbnr. 891/1 og 895/3, Indre Østfold kommune

Vedtak

Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skogproduksjon– gbnr. 891/1 og 895/3, Indre Østfold kommune

 

Vedtak

Omgjøring av vedtak - Miljødirektoratet avslår søknad om utsetting av keisertre (Paulownia)