Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Tillatelse til å innføre kjempetusenbeinarten Archispirostreptus gigas og kjempesneglearten Acathina fulica

Vedtak

Tillatelse til å innføre kjempetusenbeinarten Archispirostreptus gigas og kjempesneglearten Acathina fulica