Hopp til innholdet

Sak

Utsetting av innlandsfisk (røye) og status som kultiveringsanlegg - Krutåga fiskeanlegg

Vedtak

Tillatelse til utsetting av innlandsfisk og status som kultiveringsanlegg for Statkraft Energi AS - Krutåga Fiskeanlegg