Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til motorferdsel langs «Fjellveien» frem til Skalltjønna for tilsyn med og sanking av beitedyr (Os) - Såttåhaugen beitelag

Vedtak

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til motorferdsel langs «Fjellveien» frem til Skalltjønna for tilsyn med og sanking av beitedyr (Os) - Såttåhaugen beitelag