Hopp til innholdet

Sak

Skadefellingstillatelse på én (1) bjørn i deler av Verdal kommune - 110722

Vedtak

Skadefellingstillatelse på én (1) bjørn i deler av Verdal kommune - 110722

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn i deler av Verdal kommune - 180722

 

Vedtak

Endringsvedtak - utvidelse av fellingsområde - skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Verdal og Steinkjer kommuner

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn i deler av Verdal og Steinkjer kommuner - 250722

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn i deler av Verdal og Steinkjer kommuner – 010822