Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Klippeblåvinge - 89/2 - oppføring av garasje

Vedtak

Tvedestrand - 89/2 - Svar på søknad om dispensasjon fra forskrift om klippeblåvinge som prioritert art - oppføring av garasje