Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Tillatelse til nedboring av vannledning

Vedtak

Dispensasjon til nedboring av ny kommunal hovedvannledning i Straume naturreservat i Bø kommune