Hopp til innholdet

Sak

Lisensfelling av ulv i rovviltsregion 6 Midt-Norge 2022-2023

Vedtak

Vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i rovviltsregion 6 Midt-Norge 2022-2023

 

Vedtak

Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i rovviltregion 6 i 2022/2023